Ystävyysseurojen liitto ry

Suomessa toimii yli 100 ystävyysseuraa, jotka kukin hoitavat ystävyys- ja kulttuurisuhteita ystävyysmaansa kanssa. Näistä yhdistyksistä valtaosa kuuluu Ystävyysseurojen liittoon. Yhdistyksen tehtävänä on edistää jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksiä ja ylläpitää suhteita niihin yhteisöihin, jotka toimivat maailman eri kansojen välisen ymmärtämyksen ja yhteistyön hyväksi.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös kiinnittämään viranomaisten ja suuren yleisön huomiota kansainvälisen ystävyysseuratoiminnan tärkeyteen. Tässä mielessä yhdistys on järjestänyt jäsenyhdistystensä yhteisesiintymisiä, joiden avulla ulkomaan yhdistysten toimintaa on tehty tunnetuksi.

Vänskapsföreningarnas samfund rf

I Finland verkar över 100 vänskapssamfundet, som alla vårdar vänskaps- och kulturrelationerna till länderna i fråga. De flesta av dessa föreningar hör till Vänskapssamfundet. Samfundet har till uppgift att främja medlemsföreningarnas verksamhetsförutsättningar och upprätthålla kontakt med de samfund som arbetar för förståelse och samarbete mellan jordens olika fols.

Med sin verksamhet vill samfundet även fästa myndigheternas och den stora allmänhetens uppmärksamhet vid de internationella vänskapsföreningarnas stora betydelse. I detta syfte har vänskapssamfundet ordnat gemensamma framträden för sina medlemsföreningar för att göra utlandsföreningarnas verksamhet känd.

Union of Friendship Associations in Finland

There are over 100 friendship associations in Finland working to promote friendship and cultural relations with the country they represent. Most of them are members of the Union of Friendship Associations. The Cooperation Organisation's function is to strengthen the operating potential of its members and to maintain relations with other bodies working for understanding and cooperation between the nations of the world.

The Union of Friendship Associations in Finland also strives to make the authorities and general public recognise the importance of international friendship associations. To this end the Organisation has arranged joint exhibitions between member associations to publicize their activities.

Tapahtumia

Maanosat Eurooppa Aasia Afrikka Oseania Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka

Uutisia

Ystävyysseurat mukana Matkamessuilla 19.-22.1.2017 | 15.01.2017
Monet ystävyysseurat ovat mukana Matkamessuilla. Alla lista seuroista ja niiden osastonumeroista. Kaikki osastot sijaitsevat hallissa 7. Osastonro Ystävyysseura 7ay 1 Ystävyysseurojen...

Ystävyysseurateko kertoo yhdistysten onnistumisista | 15.01.2017
Ystävyysseurojen Liitto ry (YSL) nimeää joka toinen vuosi ystävyysseurateon ystävyysseurojen tai niiden yksittäisten toimijoiden keskuudesta. Ystävyysseurateko on projekti, hanke tai...

Kutsu Syyskokoukseen 10.11.2016 klo 18.00 (HUOM PAIKKA!) | 08.11.2016
Ystävyysseurojen Liitto ry:n Syyskokous on 10.11.2016 klo 18.00 Poikkeuksellisesti remontin vuoksi PORVOON KATU 37 A 00520 Helsinki – (Alppilassa raitiovaunu 3 Alppilan kirkon...

Valtionapuevästys seuroille | 12.09.2016
Hei kaikki ystävyysseurat! Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti keskiviikkona 31. elokuuta tiedotustilaisuuden koskien ministeriön strategiauudistusta. Tämä uudistus koskee myös...