Ystävyysseurojen liitto ry

Suomessa toimii yli 100 ystävyysseuraa, jotka kukin hoitavat ystävyys- ja kulttuurisuhteita ystävyysmaansa kanssa. Näistä yhdistyksistä valtaosa kuuluu Ystävyysseurojen liittoon. Yhdistyksen tehtävänä on edistää jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksiä ja ylläpitää suhteita niihin yhteisöihin, jotka toimivat maailman eri kansojen välisen ymmärtämyksen ja yhteistyön hyväksi.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös kiinnittämään viranomaisten ja suuren yleisön huomiota kansainvälisen ystävyysseuratoiminnan tärkeyteen. Tässä mielessä yhdistys on järjestänyt jäsenyhdistystensä yhteisesiintymisiä, joiden avulla ulkomaan yhdistysten toimintaa on tehty tunnetuksi.

Union of Friendship Associations in Finland

There are over 100 friendship associations in Finland working to promote friendship and cultural relations with the country they represent. Most of them are members of the Union of Friendship Associations. The Cooperation Organisation's function is to strengthen the operating potential of its members and to maintain relations with other bodies working for understanding and cooperation between the nations of the world.

The Union of Friendship Associations in Finland also strives to make the authorities and general public recognise the importance of international friendship associations. To this end the Organisation has arranged joint exhibitions between member associations to publicize their activities.

Vänskapsföreningarnas samfund rf

I Finland verkar över 100 vänskapssamfundet, som alla vårdar vänskaps- och kulturrelationerna till länderna i fråga. De flesta av dessa föreningar hör till Vänskapssamfundet. Samfundet har till uppgift att främja medlemsföreningarnas verksamhetsförutsättningar och upprätthålla kontakt med de samfund som arbetar för förståelse och samarbete mellan jordens olika fols.

Med sin verksamhet vill samfundet även fästa myndigheternas och den stora allmänhetens uppmärksamhet vid de internationella vänskapsföreningarnas stora betydelse. I detta syfte har vänskapssamfundet ordnat gemensamma framträden för sina medlemsföreningar för att göra utlandsföreningarnas verksamhet känd.

Maanosat Eurooppa Aasia Afrikka Oseania Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka

Tapahtumia

Ilmoita uusi tapahtuma

Uutiset

01.02.2020

Vuoden 2019 ystävyysseurateoksi on valittu Pykeijän Ystävien musiikkinäytelmä Rakkauden kaikuja kallioissa! Valinnan viiden finalistin joukosta suoritti Espoon hiippakunnan piispa Kaisamari Hintikka.

12.12.2019

Tervetuloa matkamessujen Adventure Stagelle perjantaina 17. tammikuuta klo 11 kuulemaan, mistä maasta ja seurasta tulee vuoden 2019 ystävyysseurateko!
 

25.11.2019

Syyskokous pidettiin Rauhanasemalla mukavissa tunnelmissa, kun romanialaisia tansseja ja asusteita esitellyt Frunze-ryhmä esiintyi kokouksen jälkeen. Jäsenjärjestöjä varmasti ilahduttaa, että pidämme jäsenmaksun ennallaan eli 50 eurossa.

08.11.2019

Hyvät Ystävyysseurojen liiton jäsenjärjestöt

 

Kerro uutinen