Ystävyysseurojen liitto ry

Suomessa toimii yli 100 ystävyysseuraa, jotka kukin hoitavat ystävyys- ja kulttuurisuhteita ystävyysmaansa kanssa. Näistä yhdistyksistä valtaosa kuuluu Ystävyysseurojen liittoon. Yhdistyksen tehtävänä on edistää jäsenyhdistystensä toimintaedellytyksiä ja ylläpitää suhteita niihin yhteisöihin, jotka toimivat maailman eri kansojen välisen ymmärtämyksen ja yhteistyön hyväksi.

Yhdistys pyrkii toiminnallaan myös kiinnittämään viranomaisten ja suuren yleisön huomiota kansainvälisen ystävyysseuratoiminnan tärkeyteen. Tässä mielessä yhdistys on järjestänyt jäsenyhdistystensä yhteisesiintymisiä, joiden avulla ulkomaan yhdistysten toimintaa on tehty tunnetuksi.

Vänskapsföreningarnas samfund rf

I Finland verkar över 100 vänskapssamfundet, som alla vårdar vänskaps- och kulturrelationerna till länderna i fråga. De flesta av dessa föreningar hör till Vänskapssamfundet. Samfundet har till uppgift att främja medlemsföreningarnas verksamhetsförutsättningar och upprätthålla kontakt med de samfund som arbetar för förståelse och samarbete mellan jordens olika fols.

Med sin verksamhet vill samfundet även fästa myndigheternas och den stora allmänhetens uppmärksamhet vid de internationella vänskapsföreningarnas stora betydelse. I detta syfte har vänskapssamfundet ordnat gemensamma framträden för sina medlemsföreningar för att göra utlandsföreningarnas verksamhet känd.

Union of Friendship Associations in Finland

There are over 100 friendship associations in Finland working to promote friendship and cultural relations with the country they represent. Most of them are members of the Union of Friendship Associations. The Cooperation Organisation's function is to strengthen the operating potential of its members and to maintain relations with other bodies working for understanding and cooperation between the nations of the world.

The Union of Friendship Associations in Finland also strives to make the authorities and general public recognise the importance of international friendship associations. To this end the Organisation has arranged joint exhibitions between member associations to publicize their activities.

Tapahtumia

Maanosat Eurooppa Aasia Afrikka Oseania Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka

Uutisia

Kutsu Syyskokoukseen 10.11.2016 klo 18.00 (HUOM PAIKKA!) | 08.11.2016
Ystävyysseurojen Liitto ry:n Syyskokous on 10.11.2016 klo 18.00 Poikkeuksellisesti remontin vuoksi PORVOON KATU 37 A 00520 Helsinki – (Alppilassa raitiovaunu 3 Alppilan kirkon...

Valtionapuevästys seuroille | 12.09.2016
Hei kaikki ystävyysseurat! Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti keskiviikkona 31. elokuuta tiedotustilaisuuden koskien ministeriön strategiauudistusta. Tämä uudistus koskee myös...

Kesäkirje Ystävyysseurojen Liitosta | 18.08.2016
Syksyn 2016 ohjelmaa, pistä kalenteriin Syysretki järjestetään 17.9.2016, ilmoittautuminen 31.8.2016 mennessä Syyskokous järjestetään 10.11.2016 päivä muuttuu, siitä myöhemmin klo 18.00...

Suomi-Saksa Yhdistysten Liiton oppilasvaihtotoiminnasta vuoden 2015 ystävyysseurateko | 30.01.2016
Europarlamentaarikko Henna Virkkunen valitsi vuoden 2015 ystävyysseurateon viiden finalistin joukosta. Teko julkistettiin Matka 2016 -messujen Mondo-lavalla Helsingin Messukeskuksessa...