Kirje kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle

Kulttuuri ja urheiluministeri

Paavo Arhinmäki
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Helsinki, 23.11.2011

 

Asia: huoli ystävyysseurojen rahoituksesta

Arvoisa Ministeri

Kuten tiedätte, kutsuimme Teidät Ystävyysseurojen liiton syyskokoukseen 17.11.2011  Rauhanasemalle Pasilaan. Ystävällisesti kerroitte olleenne estynyt tulemaan kokoukseen.

Syyskokous keskusteli ja päätti lähestyä Teitä, ministeri Paavo Arhinmäki, sen vähäisen tiedon varassa mitä meillä oli ensi vuoden valtionavuista. Tietojemme mukaan avustusten määrä vähenisi ensi vuonna noin 5 % tämän vuoden tasosta.

Toimintamme tärkeimmät tavoitteet on tuoda ystävämaidemme kulttuuria laajasti suomalaiseen tietoisuuteen ja näemme tämän olevan tässä nykyisessä ilmapiirissä entistä tärkeämpää.

Saamamme tiedon mukaan Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2012 Ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyötä tuki on yhteensä 2 009 000 euroa, josta Suomi-Venäjä-Seuralle 1 096 000 euroa. Vuoden 2011 Valtion talousarvio­ehdotuksessa Ystävyysseurojen kulttuuriyhteistyön vastaava tuki oli yhteensä 2 172 000 euroa, josta Suomi-Venäjä-Seuralle 1 185 000 euroa.

Kuten edellä olevat numerot kertovat, niin suunta on alaspäin. Usean vuoden suunta on ollut vastaavanlainen, vaikka kaikki kallistuu ympärillämme. Eli vaikka summa pysyisi samana, se jo merkitsee vähäisempiä resursseja.

Vuonna 2006 silloinen edeltäjänne leikkasi 56 % tuista, jotka eduskunta isolla työllä palautti. Sen jälkeen taso on pysynyt samana tai hieman laskenut, eli todelliset voimavarat ovat vähentyneet.

Näin lyhyesti tahdomme saattaa huolemme Teidän tietoisuuteenne, luottaen Teidän ymmärtävän tämän sinänsä vähäiseltä näyttävän tarpeen merkityksen tässä aikamme ilmapiirissä.

 

Kunnioittaen

Ystävyysseurojen Liitto ry

 

Seppo Kalliokoski
puheenjohtaja
seppo.kalliokoski@icenet.fi
0407743504
jäsenyhdistysten tiedot löytyvät www.ysl.fi

 

kopio eduskuntaryhmien puheenjohtajat