Kutsu kevätkokoukseen torstaina 20.3.2014 klo 18:00

Julkaistu 11.03.2014

Ystävyysseurojen Liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina 20.3.2014 klo 18.00 Helsingin Pasilassa Veturitorilla Rauhanaseman salissa.

Tilaisuuteen tulee Opetus- ja kulttuuriministeriöstä Anne Mattero kertomaan ministeriön kuulumisia ja keskutelemaan ystävyysseuratoiminasta.

Ohessa otteita säännöistämme ja esityslista. 

14 § Äänioikeus ja päätöksenteko 
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenjärjestöllä yksi (1) ääni. – –. Äänioikeuden käyttämisen edellytyksenäkevätkokouksessa on edellisen vuoden jäsenmaksun maksaminen ja syyskokouksessa kuluvan vuoden jäsenmaksun maksaminen. – – -. Kunkin jäsenjärjestön äänivaltaisen edustajan on esitettävä yhdistyksen kokoukselle äänioikeuden käyttöön oikeuttava pöytäkirjanote tai valtakirja viimeistään kokouksessa ennen sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi toteamista. Sama henkilö saa edustaa samassa kokouksessa vain yhtä jäsenjärjestöä. Kukin jäsenjärjestö voi lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden äänivaltaisen edustajansa lisäksi enintään kaksi muuta edustajaa, joilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

15 § Kevätkokous 
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaaminen,
2. kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen,
3. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen,
4. esityslistan hyväksyminen,
5. ilmoitusasiat,
6. hallituksen toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus,
7. edellisen tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisesta päättäminen,
8. päättäminen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille edelliseltä tilikaudelta,
9. muut kokouskutsussa mainitut ja hallituksen esittämät asiat, sekä
10. kokouksen päättäminen


Oletko muistanut päivittää yhdistyksesi tiedot katso www.ysl.fi ja oheisesta luettelosta onko oikein?


Hallituksen puolesta

27.1.2014

Seppo Kalliokoski, puheenjohtaja

040-7743504