Kutsu Syyskokoukseen 10.11.2016 klo 18.00 (HUOM PAIKKA!)

Julkaistu 08.11.2016

Ystävyysseurojen Liitto ry:n Syyskokous on 10.11.2016 klo 18.00 Poikkeuksellisesti remontin vuoksi PORVOON KATU 37 A 00520 Helsinki – (Alppilassa raitiovaunu 3 Alppilan kirkon luona  pois. )  

Esillä sääntöjen syyskokoukselle määrittämät pykälän 16 asiat. Kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017, jäsenmaksun suuruus, puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten vaali.( Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja puolet hallituksesta aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.)  Äänioikeutettuja ovat kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittaneet jäsenjärjestöt. Jokaisella järjestöllä on yksi ääni ja henkilö voi vain edustaa yhtä järjestöä. Kokoukseen voi myös yhdistys lähettää kaksi muuta edustajaa puheoikeudella.

Tärkeää on, että äänioikeutetulla on valtakirja tai ote pöytäkirjasta mukana..

Katso säännöistä tarkemmin, (www.ysl.fi)