Ystävyysseurojen julkaisemia lasten ja nuorten kirjoja?

Tamperelainen tutkija Päivi Heikkilä-Halttunen on kiinnostunut ystävyysseurojen eri aikoina julkaisemasta, lapsille tai nuorille suunnatusta kirjallisuudesta, joka kertoo tietystä maasta faktan, fiktion tai  vaikkapa kansansatujen avulla.  Tällaiset kirjat voivat helpottaa esimerkiksi adoptiolapsen, maahanmuuttajan tai paluumuuttajan sopeutumista ja täydentävät toki myös suomalaislasten tietoutta eri maista ja maanosista. 
Tiedot kirjoista voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen paivi@halttunen.info.