Kulttuuriministeri Antti Kurvinen piti tiedotus- ja keskustelutilaisuuden 12.10.2021 kulttuuriavustusten leikkauksista. Leikkauksista oli sovittu jo kevään kehysriihessä, mutta niiden kohdistamisesta on nyt saatu selvyys. Leikkaukset perustuvat veikkausvoittovarojen pientymiseen, mitä ei kompensoida täysimääräisesti muulla budjetilla. Leikkauksen määrä on noin 18,4 miljoonaa euroa, mikä kohdistuu taiteen alueelle.

Ystävyysseurojen osalta tämä merkitsee 11 prosentin leikkausta vuoden 2022 avustuksiin. Euroina tämä merkitsee sitä, että tämän vuoden avustusmäärä 1 887 000 eurosta alenee 1 687 000 euroon. Tämä on siis kansainvälisen yhteistyön ja kulttuurien välisen vuoropuhelun edistämiseen tarkoitettu määräraha. Mitä sitten seuraavaksi? Vuosi 2023 on auki. Valtionneuvostolla on työryhmä pohtimassa veikkausvarojen pienentymisen kompensointia tulevaisuutta.

Keskustelu tulee jatkumaan eduskunnassa ja myös YSL ja jäsenjärjestömme varmasti osallistuvat keskusteluun ja tuovat esille vakavan huolen siitä, mitä leikkaukset merkitsevät. Olisi hyvä, jos jokainen yhdistyksemme käyttäisi kanaviaan poliittisiin päättäjiin, jotta ystävyysseuratoiminnan merkitys ja laajuus tulisi entistä paremmin poliittisesten päättäjien tietoisuuteen. YSL viestittää kyllä yhteiset näkemyksemme ja huolemme päättäjille. Olemme kansallisomaisuutta, mitä tulee vahvistaa ei heikentää.

 

Markku Lemmetty

puheenjohtaja

Ystävyysseurojen liitto