Ystävyysseurojen liitto ry:n syyskokous pidetään torstaina 17.11.2022 klo
18.00 Rauhanasemalla, osoite: Veturitori 3, 00520 Helsinki. YSL:n hallitus on päättänyt, että kokous pidetään lähikokouksena, joten etäosallistumismahdollisuutta ei järjestetä.

Kaikkia edustajia ja osallistujia pyydetään järjestelyjen ja tarjoilujen johdosta ilmoittautumaan kokoukseen etukäteen. Ilmoittakaa osallistuminen viimeistään perjantaina 11.11.2022 sähköpostilla osoitteeseen ysl@saunalahti.fi Lähetämme kaikille ilmoittautuneille kokousaineiston sähköpostilla. Kokousaineisto on saatavilla myös kokouspaikalla.

Valtakirjat tarkastetaan kokouspaikalla, mutta niitä voi lähettää sähköpostilla YSL:n sähköpostiin.

Esillä sääntöjen syyskokoukselle määrittämät pykälän 16 asiat: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023, jäsenmaksun suuruus, puheenjohtajan ja erovuoroisten hallitusten jäsenten vaali, toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta. Puheenjohtaja valitaan vuosittain ja puolet hallituksesta aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Äänioikeutettuja ovat kuluvan vuoden jäsenmaksun suorittaneet jäsenjärjestöt. Jokaisella järjestöllä on yksi ääni ja henkilö voi edustaa vain yhtä järjestöä. Kokoukseen voi myös yhdistys lähettää kaksi muuta edustajaa puheoikeudella, mutta pyydämme heidän nimet etukäteen samalla, kun ilmoitatte virallisen edustajan. Tärkeää on, että äänioikeutetulla on valtakirja tai ote pöytäkirjasta. Katso säännöistä tarkemmin, (www.ysl.fi)

Hallituksessa ovat erovuorossa: Maija Boshkov (Suomi-Bulgaria-Seura ry), Heikki Kirjanen (Suomi-Namibia Seura ry), Pekka Kotkasaari (Suomi-Korea-seura ry), Satu Oldendorff (Suomi-Saksa yhdistysten liitto ry) ja Hannu Virtanen (Suomen Viro-yhdistysten liitto ry).

Puheenjohtaja Markku Lemmetty ja kaikki erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet, että ovat käytettävissä seuraavaan hallitukseen.

Hallituksessa jatkavat: Ulla Eirola (Suomi-Portugali yhdistys ry), Seppo Haario (Sveitsin Ystävät Suomessa ry), Pirkko Heiniö (Japanilaisen kulttuurin ystävät ry), Kaija Hyvönen-Rajecki (Suomi- Puola Yhdistysten Liitto ry) ja Eila Karhu (Suomen Afrikka Seura ry).

Varsinaisina toiminnantarkastajina ovat vuonna 2022 ekonomi, kauppatieteiden kandidaatti Veli Vanhanen ja Jussi Tuovinen (Suomi-Romania-Moldova-Seura ry). Varatoiminnantarkastajat ovat Tapani Salonen (Suomi-Bulgaria-Seura ry) ja Yrjö Viinikka (Suomi-Kreikka yhdistysten liitto ry). He ovat kaikki ilmoittaneet olevansa käytettävissä.

Ehdotukset erovuoroisten tilalle toivotaan esitettävän viimeistään perjantaina 11.11.2022 samalla kun järjestö ilmoittaa edustajansa, mutta myös kokouksessa on mahdollista tehdä ehdotuksia.

Tarkista myös onko yhdistyksesi tiedot ajan tasalla www.ysl.fi. -kotisivullamme. Klikkaa kartasta maanosa ja sitten oman järjestösi nimi, niin tulee järjestösi tiedot esille. Siellä voit myös tehdä muutokset. Erityisesti tarkistakaa linkki omiin www-sivuihinne. Muutokset tulevat näkyviin muutama päivä tarkistamisen jälkeen.

Ystävyysseurojen liitto ry

Hallitus

ysl@saunalahti.fi

0400 411 036